Members Login
Post Info TOPIC: Lao high schoolers win the award in america
Anonymous

Date:
Lao high schoolers win the award in america
Permalink   


ໂຮງຮຽນອິດສະເຕີນສະຕາ ບາຍແລ້ງໂກນ ບ້ານໜອງບອນ ເມືອງໄຊເຊດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນໂຮງ
ຮຽນພາກເອກະຊົນ ບໍລິຫານງານໂດຍຄົນຕ່າງປະເທດ ມີແຕ່ຊັ້ນຮຽນອະນຸບານຫາຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນ.
ໄລຍະຜ່ານມາ ທາງໂຮງຮຽນກໍສະໜັບສະໜູນໃຫ້ຈັດມີຫຼາຍກິດຈະກຳ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຮຽນ-ການສອນໃຫ້
ກ້າວສູ່ລະດັບສາກົນ ຫຼ້າສຸດກໍໄດ້ຈັດໃຫ້ມີການແຂ່ງຂັນສອບເສັງວິຊາຄະນິດສາດໃນຊັ້ນມັດທະຍົມ ເຊິ່ງໄດ້ຈັດການສະຫຼຸບ
ໄປໃນຕົ້ນເດືອນເມສາ 2009 ທີ່ຜ່ານມານີ້.
ເພື່ອເປັນການສືບຕໍ່ເຈຕະນາລົມ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 15-20 ເມສາ 2009 ທາງໂຮງຮຽນກໍໄດ້ຈັດສົ່ງນັກຮຽນ
ຂອງຕົນ 4 ຄົນ ຊາຍ 1 ຄົນ ໄປເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນວິທະຍາສາດ ຢູ່ທີ່ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ປະເທດຕວກກີ ເຊິ່ງ
ມີ 60 ປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ ສຳລັບນັກຮຽນລາວ ໄດ້ນຳເອົາຜົນງານແຜນພະລັງງານແສງຕາເວັນ ຫັນເປັນພະລັງງານໄຟຟ້າ
ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນໃນຄັ້ງນີ້.
ຜົນການແຂ່ງຂັນຢູ່ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດຍແມ່ນນາງ ເພັດນາຣີ ສຸວັນນະຣາດ ແລະ ນາງ ປະທຸມ
ມະລີ ພົມມະຈັນ ນັກຮຽນຊັ້ນມໍ 3 ຍາດໄດ້ລາງວັນຊະນະໃຈກຳມະການ ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນຊົມເຊີຍຈາກຄະນະກຳມະການ
ສ່ວນນາງ ທິບພາພອນ ນະໄພວົງ ແລະ ທ້າວ ພິດທະນູສອນ ອຸນາພົມ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນຢູ່ປະເທດຕວກກີ ສາມາດ
ຍາດໄດ້ລາງວັນທີ 3 ມາຄອງ ໄດ້ຮັບຫຼຽນ ແລະ ໂລ່ລາງວັນ.
ການເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນໃນຄັ້ງນີ້ ນອກຈາກການນຳເອົາຜົນງານໄປຮ່ວມແຂ່ງຂັນແລ້ວ ນັກຮຽນທັງ 4
ນ້ອງ ຍັງໄດ້ເຜີຍແຜ່ສິລະປະວັດທະນະທຳອັນດີງາມຂອງປະເທດລາວ ໃຫ້ແກ່ສາຍຕາຊາວໂລກໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ປະຈັກຕາ
ດ້ວຍການແຕ່ງກາຍຊຸດປະຈຳຊາດ ທັງໄດ້ນຳຂອງທີ່ລະນຶກຈາກລາວໄປວາງສະແດງ ແລະ ແລກປ່ຽນກັບນາໆຊາດທີ່ເຂົ້າ
ຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ ອີກດ້ານໜຶ່ງກໍເປັນການສະແດງເຖິງການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງເດັກນ້ອຍ
ລາວ ຈົນສາມາດສ້າງຊື່ສຽງໃຫ້ກັບປະເທດຢ່າງໜ້າພາກພູມໃຈ
.ໂຮງຮຽນອິດສະເຕີນສະຕາ ບາຍແລ້ງໂກນ ບ້ານໜອງບອນ ເມືອງໄຊເຊດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນໂຮງ ຮຽນພາກເອກະຊົນ ບໍລິຫານງານໂດຍຄົນຕ່າງປະເທດ ມີແຕ່ຊັ້ນຮຽນອະນຸບານຫາຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນ.        ໄລຍະຜ່ານມາ ທາງໂຮງຮຽນກໍສະໜັບສະໜູນໃຫ້ຈັດມີຫຼາຍກິດຈະກຳ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ ກ້າວສູ່ລະດັບສາກົນ ຫຼ້າສຸດກໍໄດ້ຈັດໃຫ້ມີການແຂ່ງຂັນສອບເສັງວິຊາຄະນິດສາດໃນຊັ້ນມັດທະຍົມ ເຊິ່ງໄດ້ຈັດການສະຫຼຸບ ໄປໃນຕົ້ນເດືອນເມສາ 2009 ທີ່ຜ່ານມານີ້.        ເພື່ອເປັນການສືບຕໍ່ເຈຕະນາລົມ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 15-20 ເມສາ 2009 ທາງໂຮງຮຽນກໍໄດ້ຈັດສົ່ງນັກຮຽນ ຂອງຕົນ 4 ຄົນ ຊາຍ 1 ຄົນ ໄປເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນວິທະຍາສາດ ຢູ່ທີ່ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ປະເທດຕວກກີ ເຊິ່ງ ມີ 60 ປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ ສຳລັບນັກຮຽນລາວ ໄດ້ນຳເອົາຜົນງານແຜນພະລັງງານແສງຕາເວັນ ຫັນເປັນພະລັງງານໄຟຟ້າ ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນໃນຄັ້ງນີ້.        ຜົນການແຂ່ງຂັນຢູ່ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດຍແມ່ນນາງ ເພັດນາຣີ ສຸວັນນະຣາດ ແລະ ນາງ ປະທຸມ ມະລີ ພົມມະຈັນ ນັກຮຽນຊັ້ນມໍ 3 ຍາດໄດ້ລາງວັນຊະນະໃຈກຳມະການ ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນຊົມເຊີຍຈາກຄະນະກຳມະການ ສ່ວນນາງ ທິບພາພອນ ນະໄພວົງ ແລະ ທ້າວ ພິດທະນູສອນ ອຸນາພົມ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນຢູ່ປະເທດຕວກກີ ສາມາດ ຍາດໄດ້ລາງວັນທີ 3 ມາຄອງ ໄດ້ຮັບຫຼຽນ ແລະ ໂລ່ລາງວັນ.        ການເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນໃນຄັ້ງນີ້ ນອກຈາກການນຳເອົາຜົນງານໄປຮ່ວມແຂ່ງຂັນແລ້ວ ນັກຮຽນທັງ 4 ນ້ອງ ຍັງໄດ້ເຜີຍແຜ່ສິລະປະວັດທະນະທຳອັນດີງາມຂອງປະເທດລາວ ໃຫ້ແກ່ສາຍຕາຊາວໂລກໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ປະຈັກຕາ ດ້ວຍການແຕ່ງກາຍຊຸດປະຈຳຊາດ ທັງໄດ້ນຳຂອງທີ່ລະນຶກຈາກລາວໄປວາງສະແດງ ແລະ ແລກປ່ຽນກັບນາໆຊາດທີ່ເຂົ້າ ຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ ອີກດ້ານໜຶ່ງກໍເປັນການສະແດງເຖິງການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງເດັກນ້ອຍ ລາວ ຈົນສາມາດສ້າງຊື່ສຽງໃຫ້ກັບປະເທດຢ່າງໜ້າພາກພູມໃຈ.

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

can some onne translate? please.

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

Anonymous wrote:

ໂຮງຮຽນອິດສະເຕີນສະຕາ ບາຍແລ້ງໂກນ ບ້ານໜອງບອນ ເມືອງໄຊເຊດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນໂຮງ
ຮຽນພາກເອກະຊົນ ບໍລິຫານງານໂດຍຄົນຕ່າງປະເທດ ມີແຕ່ຊັ້ນຮຽນອະນຸບານຫາຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນ.
ໄລຍະຜ່ານມາ ທາງໂຮງຮຽນກໍສະໜັບສະໜູນໃຫ້ຈັດມີຫຼາຍກິດຈະກຳ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຮຽນ-ການສອນໃຫ້
ກ້າວສູ່ລະດັບສາກົນ ຫຼ້າສຸດກໍໄດ້ຈັດໃຫ້ມີການແຂ່ງຂັນສອບເສັງວິຊາຄະນິດສາດໃນຊັ້ນມັດທະຍົມ ເຊິ່ງໄດ້ຈັດການສະຫຼຸບ
ໄປໃນຕົ້ນເດືອນເມສາ 2009 ທີ່ຜ່ານມານີ້.
ເພື່ອເປັນການສືບຕໍ່ເຈຕະນາລົມ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 15-20 ເມສາ 2009 ທາງໂຮງຮຽນກໍໄດ້ຈັດສົ່ງນັກຮຽນ
ຂອງຕົນ 4 ຄົນ ຊາຍ 1 ຄົນ ໄປເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນວິທະຍາສາດ ຢູ່ທີ່ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ປະເທດຕວກກີ ເຊິ່ງ
ມີ 60 ປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ ສຳລັບນັກຮຽນລາວ ໄດ້ນຳເອົາຜົນງານແຜນພະລັງງານແສງຕາເວັນ ຫັນເປັນພະລັງງານໄຟຟ້າ
ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນໃນຄັ້ງນີ້.
ຜົນການແຂ່ງຂັນຢູ່ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດຍແມ່ນນາງ ເພັດນາຣີ ສຸວັນນະຣາດ ແລະ ນາງ ປະທຸມ
ມະລີ ພົມມະຈັນ ນັກຮຽນຊັ້ນມໍ 3 ຍາດໄດ້ລາງວັນຊະນະໃຈກຳມະການ ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນຊົມເຊີຍຈາກຄະນະກຳມະການ
ສ່ວນນາງ ທິບພາພອນ ນະໄພວົງ ແລະ ທ້າວ ພິດທະນູສອນ ອຸນາພົມ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນຢູ່ປະເທດຕວກກີ ສາມາດ
ຍາດໄດ້ລາງວັນທີ 3 ມາຄອງ ໄດ້ຮັບຫຼຽນ ແລະ ໂລ່ລາງວັນ.
ການເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນໃນຄັ້ງນີ້ ນອກຈາກການນຳເອົາຜົນງານໄປຮ່ວມແຂ່ງຂັນແລ້ວ ນັກຮຽນທັງ 4
ນ້ອງ ຍັງໄດ້ເຜີຍແຜ່ສິລະປະວັດທະນະທຳອັນດີງາມຂອງປະເທດລາວ ໃຫ້ແກ່ສາຍຕາຊາວໂລກໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ປະຈັກຕາ
ດ້ວຍການແຕ່ງກາຍຊຸດປະຈຳຊາດ ທັງໄດ້ນຳຂອງທີ່ລະນຶກຈາກລາວໄປວາງສະແດງ ແລະ ແລກປ່ຽນກັບນາໆຊາດທີ່ເຂົ້າ
ຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ ອີກດ້ານໜຶ່ງກໍເປັນການສະແດງເຖິງການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງເດັກນ້ອຍ
ລາວ ຈົນສາມາດສ້າງຊື່ສຽງໃຫ້ກັບປະເທດຢ່າງໜ້າພາກພູມໃຈ
.ໂຮງຮຽນອິດສະເຕີນສະຕາ ບາຍແລ້ງໂກນ ບ້ານໜອງບອນ ເມືອງໄຊເຊດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນໂຮງ ຮຽນພາກເອກະຊົນ ບໍລິຫານງານໂດຍຄົນຕ່າງປະເທດ ມີແຕ່ຊັ້ນຮຽນອະນຸບານຫາຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນ.        ໄລຍະຜ່ານມາ ທາງໂຮງຮຽນກໍສະໜັບສະໜູນໃຫ້ຈັດມີຫຼາຍກິດຈະກຳ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ ກ້າວສູ່ລະດັບສາກົນ ຫຼ້າສຸດກໍໄດ້ຈັດໃຫ້ມີການແຂ່ງຂັນສອບເສັງວິຊາຄະນິດສາດໃນຊັ້ນມັດທະຍົມ ເຊິ່ງໄດ້ຈັດການສະຫຼຸບ ໄປໃນຕົ້ນເດືອນເມສາ 2009 ທີ່ຜ່ານມານີ້.        ເພື່ອເປັນການສືບຕໍ່ເຈຕະນາລົມ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 15-20 ເມສາ 2009 ທາງໂຮງຮຽນກໍໄດ້ຈັດສົ່ງນັກຮຽນ ຂອງຕົນ 4 ຄົນ ຊາຍ 1 ຄົນ ໄປເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນວິທະຍາສາດ ຢູ່ທີ່ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ປະເທດຕວກກີ ເຊິ່ງ ມີ 60 ປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ ສຳລັບນັກຮຽນລາວ ໄດ້ນຳເອົາຜົນງານແຜນພະລັງງານແສງຕາເວັນ ຫັນເປັນພະລັງງານໄຟຟ້າ ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນໃນຄັ້ງນີ້.        ຜົນການແຂ່ງຂັນຢູ່ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດຍແມ່ນນາງ ເພັດນາຣີ ສຸວັນນະຣາດ ແລະ ນາງ ປະທຸມ ມະລີ ພົມມະຈັນ ນັກຮຽນຊັ້ນມໍ 3 ຍາດໄດ້ລາງວັນຊະນະໃຈກຳມະການ ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນຊົມເຊີຍຈາກຄະນະກຳມະການ ສ່ວນນາງ ທິບພາພອນ ນະໄພວົງ ແລະ ທ້າວ ພິດທະນູສອນ ອຸນາພົມ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນຢູ່ປະເທດຕວກກີ ສາມາດ ຍາດໄດ້ລາງວັນທີ 3 ມາຄອງ ໄດ້ຮັບຫຼຽນ ແລະ ໂລ່ລາງວັນ.        ການເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນໃນຄັ້ງນີ້ ນອກຈາກການນຳເອົາຜົນງານໄປຮ່ວມແຂ່ງຂັນແລ້ວ ນັກຮຽນທັງ 4 ນ້ອງ ຍັງໄດ້ເຜີຍແຜ່ສິລະປະວັດທະນະທຳອັນດີງາມຂອງປະເທດລາວ ໃຫ້ແກ່ສາຍຕາຊາວໂລກໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ປະຈັກຕາ ດ້ວຍການແຕ່ງກາຍຊຸດປະຈຳຊາດ ທັງໄດ້ນຳຂອງທີ່ລະນຶກຈາກລາວໄປວາງສະແດງ ແລະ ແລກປ່ຽນກັບນາໆຊາດທີ່ເຂົ້າ ຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ ອີກດ້ານໜຶ່ງກໍເປັນການສະແດງເຖິງການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງເດັກນ້ອຍ ລາວ ຈົນສາມາດສ້າງຊື່ສຽງໃຫ້ກັບປະເທດຢ່າງໜ້າພາກພູມໃຈ.

Help please I cannot read Laos language.


 __________________
Page 1 of 1  sorted by
Quick Reply

Please log in to post quick replies.

Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard