Members Login
Post Info TOPIC: Modern Lao fashion and trends
Anonymous

Date:
Modern Lao fashion and trends
Permalink Closed


__________________
Anonymous

Date:
Permalink Closed


ພ້ວກມາ່ງແຈ້ນອ້ຍສອງໂຕນີ້ເວົ້າຄືຄົນບໍ່ມີຊະຫມອງແລະຕະກູນແລະການແຕ່ງຕົວກະບໍ່ຄືື
ສາວລາວອາແມລິກາຈັກດີ້
This two girls dressed so trashy evileye

__________________
Anonymous

Date:
Permalink Closed

They used to be Lao, but now their brains are washed in America
We have to understand they are left in those  freedom and dirty world for a long time, and their parents have no time to teach them properly. 
just don't consider them as Lao

__________________
lao boy

Date:
Permalink Closed

i don't  both of you can read thai or lao  but  iam not very good  in english 
both of you very good  crazy  talking.   iam  in usa too.  i know  lao people  in usa quite very good  and high education. and they  so  modest  and  smile  they are so lovely.  iam live in usa  about 1 year.  i never find lao people in usa like  both of you.
i  would like to expain in lao for both of you  about laos  and  what are look like in english  i don't  know to say  in clearly  i  think you can  read and  understand lao because you are laos  ok

ຂ້ອຍມາຢູ່ອາເມລຶກາໄດ້ປະມານປີຫນື່ງ ຄົນລາວຢູ່ແຖວຂ້ອຍຢູ່ຫນ້າ ເວົ້າຈາຖ່ອມຕົນດີ ແຕ່ພວກເຂົາມີການສືກສາສູງ
ມີຄວາມຮູ້ ມີຫນ້າທີ່ການງານດີ ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍເຫັນຄົນລາວທີ່ເປັນແບບໃນວີດີໂອ ຖ້າພວກເພີ່ນບໍ່ເວົ້າພາສາລາວ
ອອກມາຂ້ອຍກະເລີຍສິບໍ່ຮູ້ດອກວ່າເພີ່ນເປັນລາວ  ເວົ້າໄດ້ດີຫລາຍ ສົມວ່າໄດ້ຢູ່ອາເມລິການໍ  ເວົ້າພາສາລາວກະບໍ່ຈະ
ແຈ້ງປານໃດກະຍັງສິຄິດວິຈານການເວົ້າພາສາລາວຂອງເດັກນ້ອຍຢູ່ລາວ ການນຸ່ງຖືກະພວກເຈົ້າທັງສອງກະອອກ
ໄປທາງເດັກແນວ ຄືແນວບ້າຫລາຍກວ່າ ບໍ່ຮູ້ວ່າພວກນ້ອງທັງສອງຖ່າຍວິດີໂອເລ່ນບໍຫລືເພື່ອຍາກວິຈານເດັກນ້ອຍ

ໃນລາວ ຖ້ານ້ອງທັງສອງ ຢາກວິຈາກພວກເຂົາຕ້ອງມີດີກວ່າເຂົາຫລາຍຢ່າງ ໃນສິ່ງທີ່ກ່ຽວກັບປະເທດລາວ

ແລະສາມາດເຫັນພວກຈູດອອ່ນຂອງພວກເຂົາດ້ວຍຕາຕົວເອງແລ້ວບໍ ເດັກນ້ອຍລາວຫລາຍຄົນເຂົາເວົ້າດີ ເວົ້າມວນ

ສຸພາບຮຽບຮ້ອຍ  ຮູ້ຈັກກາລະເທສະໃນການນຸ່ງຖື ຮູ້ຈັກອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົນ  ຂ້ອຍເຫ້ນເດັກນ້ອຍລາວທີ່ເກິດຢູ່ອາ

ເມລິກາ ເວົ້າລາວບໍ່ເປັນ ເວົ້າເປັນບໍ່ຈະເເຈ້ງ ນຸ່ງສິນບໍ່ເປັນ ສິນົບສິໄຫວ້ກະບໍ່ເປັນ ບາງຄົນຮຽນບໍ່ຈົບມັດທະຍົມ ມີຜົວກ່ອນມີເມຍກ່ອນ ຕິດຄະດີທາງບ້ານເຂົາ ຫລາຍຢ່າງ ຖ້າຈະປຽບທຽບເລື່ງຈິດໃຈນັ້ນພວກເຈົ້າຢູ່ອາເມຣິກາສູ້ເດັກນ້ອຍລາວບໍ່ໄດ້ດອກ  ຖ້າຈະປຽບເລື່ງຄວາມຫລູຫລາສູ່ອາ

ເມລຶກາບໍ່ໄດ້  ເຈົ້າຢູ່ປະເທດທີ່ຈະເລິນແລ້ວກະຢ່າໄດ້ດູຖູກຄົນພວກດຽວກັນ ວ່າເຂົາໂງ່ກວ່າ ບໍ່ຈະເລີນ ອັນຄວາມ

ຈະເລິນນັ້ນມັນຂື້ນກັບຜູ້ປະເທດຈະພັດທະນາແນວໃດ ຖ້າຈະໃຫ້ເດັກນ້ອຍລາວຢູ່ອາເມລິກ ໄປຢູ່ລາວ ແລະໃຫ້ເດັກນ້ອຍລາວມາຢູ່ອາເມລິກາ ຂ້ອຍຄິດວ່າເດັກນ້ອຍອາເມລິກາ ສິຕາຍກ່ອນ ເພາະການປັນຕົວ  ຄວາມອົດທົນມີນ້ອຍກວ່າເດັກນ້ອຍທາງລາວ__________________


Guru

Status: Offline
Posts: 1442
Date:
Permalink Closed

they should spend more time fixing their bedroom..  talking about of style!!

__________________
Anonymous

Date:
Permalink Closed

Seem their virgin has been opened by Falang or Black guy(s) long time ago.no__________________
Anonymous

Date:
Permalink Closed

lao boy wrote:

i don't  both of you can read thai or lao  but  iam not very good  in english 
both of you very good  crazy  talking.   iam  in usa too.  i know  lao people  in usa quite very good  and high education. and they  so  modest  and  smile  they are so lovely.  iam live in usa  about 1 year.  i never find lao people in usa like  both of you.
i  would like to expain in lao for both of you  about laos  and  what are look like in english  i don't  know to say  in clearly  i  think you can  read and  understand lao because you are laos  ok

ຂ້ອຍມາຢູ່ອາເມລຶກາໄດ້ປະມານປີຫນື່ງ ຄົນລາວຢູ່ແຖວຂ້ອຍຢູ່ຫນ້າ ເວົ້າຈາຖ່ອມຕົນດີ ແຕ່ພວກເຂົາມີການສືກສາສູງ
ມີຄວາມຮູ້ ມີຫນ້າທີ່ການງານດີ ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍເຫັນຄົນລາວທີ່ເປັນແບບໃນວີດີໂອ ຖ້າພວກເພີ່ນບໍ່ເວົ້າພາສາລາວ
ອອກມາຂ້ອຍກະເລີຍສິບໍ່ຮູ້ດອກວ່າເພີ່ນເປັນລາວ  ເວົ້າໄດ້ດີຫລາຍ ສົມວ່າໄດ້ຢູ່ອາເມລິການໍ  ເວົ້າພາສາລາວກະບໍ່ຈະ
ແຈ້ງປານໃດກະຍັງສິຄິດວິຈານການເວົ້າພາສາລາວຂອງເດັກນ້ອຍຢູ່ລາວ ການນຸ່ງຖືກະພວກເຈົ້າທັງສອງກະອອກ
ໄປທາງເດັກແນວ ຄືແນວບ້າຫລາຍກວ່າ ບໍ່ຮູ້ວ່າພວກນ້ອງທັງສອງຖ່າຍວິດີໂອເລ່ນບໍຫລືເພື່ອຍາກວິຈານເດັກນ້ອຍ

ໃນລາວ ຖ້ານ້ອງທັງສອງ ຢາກວິຈາກພວກເຂົາຕ້ອງມີດີກວ່າເຂົາຫລາຍຢ່າງ ໃນສິ່ງທີ່ກ່ຽວກັບປະເທດລາວ

ແລະສາມາດເຫັນພວກຈູດອອ່ນຂອງພວກເຂົາດ້ວຍຕາຕົວເອງແລ້ວບໍ ເດັກນ້ອຍລາວຫລາຍຄົນເຂົາເວົ້າດີ ເວົ້າມວນ

ສຸພາບຮຽບຮ້ອຍ  ຮູ້ຈັກກາລະເທສະໃນການນຸ່ງຖື ຮູ້ຈັກອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົນ  ຂ້ອຍເຫ້ນເດັກນ້ອຍລາວທີ່ເກິດຢູ່ອາ

ເມລິກາ ເວົ້າລາວບໍ່ເປັນ ເວົ້າເປັນບໍ່ຈະເເຈ້ງ ນຸ່ງສິນບໍ່ເປັນ ສິນົບສິໄຫວ້ກະບໍ່ເປັນ ບາງຄົນຮຽນບໍ່ຈົບມັດທະຍົມ ມີຜົວກ່ອນມີເມຍກ່ອນ ຕິດຄະດີທາງບ້ານເຂົາ ຫລາຍຢ່າງ ຖ້າຈະປຽບທຽບເລື່ງຈິດໃຈນັ້ນພວກເຈົ້າຢູ່ອາເມຣິກາສູ້ເດັກນ້ອຍລາວບໍ່ໄດ້ດອກ  ຖ້າຈະປຽບເລື່ງຄວາມຫລູຫລາສູ່ອາ

ເມລຶກາບໍ່ໄດ້  ເຈົ້າຢູ່ປະເທດທີ່ຈະເລິນແລ້ວກະຢ່າໄດ້ດູຖູກຄົນພວກດຽວກັນ ວ່າເຂົາໂງ່ກວ່າ ບໍ່ຈະເລີນ ອັນຄວາມ

ຈະເລິນນັ້ນມັນຂື້ນກັບຜູ້ປະເທດຈະພັດທະນາແນວໃດ ຖ້າຈະໃຫ້ເດັກນ້ອຍລາວຢູ່ອາເມລິກ ໄປຢູ່ລາວ ແລະໃຫ້ເດັກນ້ອຍລາວມາຢູ່ອາເມລິກາ ຂ້ອຍຄິດວ່າເດັກນ້ອຍອາເມລິກາ ສິຕາຍກ່ອນ ເພາະການປັນຕົວ  ຄວາມອົດທົນມີນ້ອຍກວ່າເດັກນ້ອຍທາງລາວItotally agree with on this one,laoboy __________________
Anonymous

Date:
Permalink Closed

Anonymous wrote:

They used to be Lao, but now their brains are washed in America
We have to understand they are left in those  freedom and dirty world for a long time, and their parents have no time to teach them properly. 
just don't consider them as LaoWatch your stinky mouth, I can smell across the Web.
I don't know what's your parent feeding you, maybe some ****s or something.

 __________________
Page 1 of 1  sorted by
Quick Reply

Please log in to post quick replies.

Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard