Members Login
Post Info TOPIC: ເປັນໜ້າສົງສານເດັກລາວແທ້ເດ?


Member

Status: Offline
Posts: 20
Date:
ເປັນໜ້າສົງສານເດັກລາວແທ້ເດ?
Permalink   


yawndisbeliefdoh ເດັກບໍ່ຮູ້ເມື່ອຂ້າງ ທາງຜູ້ໃຫ່ຽຍາດສົມບັດ
ເໝືອນດັ່ງລີງກັບລີງ ຍາດກີນໝາກແຕງຊ້າງ
ບາດສີໃດ້ ແມ່ນຕົວໂກກ ນອນເວັນ
ເຖີງຍາມແລງ ຊອກຫາກີນຕາມບ້ານ ພວກໝູ່ລີງຂີ້ຄາ້ນຫາ
ກີນແ່ຕຂອງເພີ່ນ ລີງບໍ່ເຄີຽທຳສວນ ໃຮ່ນາຫວ່ານກ້າ ເຫັນແຕ່
ຍາມກີນເຂົ້າ ຄານໂກ້ຽເຂົ້າຍາດກັນ ຈັບຕ່ອນນັ້ນ ດືງທື້ນຕ່ອນນີ້
ບໍ່ເຄີຽວ່າ ຂອບໃຈ. ໜ້າເສັ້ຍໃຈ ລີງໂທນກົ້ນຂີ້ດາ້ນ
ສັນຊາດລີງກັງ ສັນດານ ເປັນມາດັ່ງສັດ ບໍ່ມີເຈົ້າ ກາຽເປັນ
ສັດພະເນຈອນຮ້າຽ ຫາກີນຕາມທຳມະຊາດ ຍາດກີນຂອງຜູ່
ນັ້ນ ຍາດເອົາຂອງນີ້ ວາງຄ້ອນເຂົ້າໃສກັນ ຍັງບໍ່ແລ້ວ ໃຫ້ຄອຽ
ເບີ່ງມັນໄປ ລີງກໍ່ຍັງເປັນລີງ ຊອກຊີງກັນໄປເລື້ອຽ ທ່ານຜູ່ນັ່ງ
ຢູ່ນອນຟັງໝົດທຸກຄົນເອີ້ຽ.

ສຽງຂັບງື່ມບູລານ


-- Edited by Matt on Saturday 15th of January 2011 02:24:23 AM

-- Edited by Matt on Saturday 15th of January 2011 02:24:50 AM

__________________

   Agape.ຮັກແທ້Senior Member

Status: Offline
Posts: 194
Date:
Permalink   

Oh!! NO!! my computer don't understand Lao front!!LOL.

__________________


Veteran Member

Status: Offline
Posts: 80
Date:
Permalink   

Font, not front.

__________________
Page 1 of 1  sorted by
Quick Reply

Please log in to post quick replies.

Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard