Members Login
Post Info TOPIC: No need to fight here
Anonymous

Date:
No need to fight here
Permalink   


ການທີ່ພວກເຮົາເຂົ້າມາພົບກັນໃນນີ້ ມັນເປັນການສືສານທີ່ດີຕໍ່ ຄົນລາວເຮົາດ້ວຍກັນ ຄວນໃຊ້ຄວາມຮູ້ຄວາມ ສາມາດ, ປະສົບປະການທ່ີມີຢູ່ ຕລອດຄວາມຄິດຄວາມເຫັນທີ່ສາມາດເປັນປະໂຍດໃຫເແກ່ບ້ານເມືອງ ຫຼຶ ຢ່າງ ນ້ອຍແກ່ກັນ  ແລະ  ກັນກໍ່ຍັງດີ. ທຸກທ່ານທີ່ຂຽນເຂົ້າໄປ ຫຼື ເຂົ້າມາ ຄວນໃຕຕອງຢ່າງທີ່ຖ້ວນຕໍ່ການສະແດງ ອອກມາ ຢ່າງນ້ອຍໃຫ້ຄິດວ່າເພື່ອຄົນລາວ, ເພື່ອແຜ່ນດິນທີ່ເຄີຍໃຫ້ຊີວິດ ດັ່ງທ່ານເຄີຍໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກຜູ່ອື່ນນັ້ນງາຍ  ການເກີດມາເປັນມະນຸດຕ້ອງມີນໍ້າໃຈແນ່ ເປັນໃຫ້ລາວ ເພື່ອໃຫ້ລາວ ເພາະທ່ານເປັນລາວ!!!

ຂຽນໂດຍລູກຫລານລາວ.-- Edited by samakomlao on Friday 14th of May 2010 01:09:31 PM

__________________
Anonymous

Date:
RE: ຄວາມຈະເລີນ
Permalink   


i agree with you. no need to fight . HUK PHENG KUN DEE KUA XUNG KUN.

__________________
ຄົນຮັກດຽວ

Date:
Permalink   

Anonymous wrote:

 

ການທີ່ພວກເຮົາເຂົ້າມາພົບກັນໃນນີ້ ມັນເປັນການສືສານທີ່ດີຕໍ່ ຄົນລາວເຮົາດ້ວຍກັນ ຄວນໃຊ້ຄວາມຮູ້ຄວາມ ສາມາດ, ປະສົບປະການທ່ີມີຢູ່ ຕລອດຄວາມຄິດຄວາມເຫັນທີ່ສາມາດເປັນປະໂຍດໃຫເແກ່ບ້ານເມືອງ ຫຼຶ ຢ່າງ ນ້ອຍແກ່ກັນ  ແລະ  ກັນກໍ່ຍັງດີ. ທຸກທ່ານທີ່ຂຽນເຂົ້າໄປ ຫຼື ເຂົ້າມາ ຄວນໃຕຕອງຢ່າງທີ່ຖ້ວນຕໍ່ການສະແດງ ອອກມາ ຢ່າງນ້ອຍໃຫ້ຄິດວ່າເພື່ອຄົນລາວ, ເພື່ອແຜ່ນດິນທີ່ເຄີຍໃຫ້ຊີວິດ ດັ່ງທ່ານເຄີຍໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກຜູ່ອື່ນນັ້ນງາຍ  ການເກີດມາເປັນມະນຸດຕ້ອງມີນໍ້າໃຈແນ່ ເປັນໃຫ້ລາວ ເພື່ອໃຫ້ລາວ ເພາະທ່ານເປັນລາວ!!!

ຂຽນໂດຍລູກຫລານລາວ.

 ຂ້ານ້ອຍ ຂໍຮັກແຕ່ອີ່ແມ່ ກັບອີ່ພໍ່ ກໍພໍແລ້ວ ສ່ວນຜູ້ອື່ນ ຢາກຮັກຂ້ານ້ອຍກໍ່ບໍ່ເປັນຫັຍງເດີ

 __________________
Anonymous

Date:
RE: No need to fight here
Permalink   


ຄົນຮັກດຽວ wrote:

 

Anonymous wrote:

 

ການທີ່ພວກເຮົາເຂົ້າມາພົບກັນໃນນີ້ ມັນເປັນການສືສານທີ່ດີຕໍ່ ຄົນລາວເຮົາດ້ວຍກັນ ຄວນໃຊ້ຄວາມຮູ້ຄວາມ ສາມາດ, ປະສົບປະການທ່ີມີຢູ່ ຕລອດຄວາມຄິດຄວາມເຫັນທີ່ສາມາດເປັນປະໂຍດໃຫເແກ່ບ້ານເມືອງ ຫຼຶ ຢ່າງ ນ້ອຍແກ່ກັນ  ແລະ  ກັນກໍ່ຍັງດີ. ທຸກທ່ານທີ່ຂຽນເຂົ້າໄປ ຫຼື ເຂົ້າມາ ຄວນໃຕຕອງຢ່າງທີ່ຖ້ວນຕໍ່ການສະແດງ ອອກມາ ຢ່າງນ້ອຍໃຫ້ຄິດວ່າເພື່ອຄົນລາວ, ເພື່ອແຜ່ນດິນທີ່ເຄີຍໃຫ້ຊີວິດ ດັ່ງທ່ານເຄີຍໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກຜູ່ອື່ນນັ້ນງາຍ  ການເກີດມາເປັນມະນຸດຕ້ອງມີນໍ້າໃຈແນ່ ເປັນໃຫ້ລາວ ເພື່ອໃຫ້ລາວ ເພາະທ່ານເປັນລາວ!!!

ຂຽນໂດຍລູກຫລານລາວ.

 ຂ້ານ້ອຍ ຂໍຮັກແຕ່ອີ່ແມ່ ກັບອີ່ພໍ່ ກໍພໍແລ້ວ ສ່ວນຜູ້ອື່ນ ຢາກຮັກຂ້ານ້ອຍກໍ່ບໍ່ເປັນຫັຍງເດີ

 

 ເວົ້າແບບນີ້ກໍ່ຫມາຍຄວາມວ່າຢູ່ໃນໂລກນີ້ມີແຕ່ຄົນລາວ໓ຄົນຕົ້ວ?

 __________________
Anonymous

Date:
Permalink   

ມັນກໍ່ຢາກຍາກຢູ່...ແຕ່ລີ້ນກັບແຂ້ວມັນກໍ່ຍັງຫວັດກັນໄດ້ໃນບາງຄັ້ງບາງຄາວ.

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

 that's rigth  we should proud to be LAO , please our land (country ) get small smaller because we are not united handshake.gifhandshake.gif no one else love LAO if we are the LAO don't .

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

wrote:

ການທີ່ພວກເຮົາເຂົ້າມາພົບກັນໃນນີ້ ມັນເປັນການສືສານທີ່ດີຕໍ່ ຄົນລາວເຮົາດ້ວຍກັນ ຄວນໃຊ້ຄວາມຮູ້ຄວາມ ສາມາດ, ປະສົບປະການທ່ີມີຢູ່ ຕລອດຄວາມຄິດຄວາມເຫັນທີ່ສາມາດເປັນປະໂຍດໃຫເແກ່ບ້ານເມືອງ ຫຼຶ ຢ່າງ ນ້ອຍແກ່ກັນ  ແລະ  ກັນກໍ່ຍັງດີ. ທຸກທ່ານທີ່ຂຽນເຂົ້າໄປ ຫຼື ເຂົ້າມາ ຄວນໃຕຕອງຢ່າງທີ່ຖ້ວນຕໍ່ການສະແດງ ອອກມາ ຢ່າງນ້ອຍໃຫ້ຄິດວ່າເພື່ອຄົນລາວ, ເພື່ອແຜ່ນດິນທີ່ເຄີຍໃຫ້ຊີວິດ ດັ່ງທ່ານເຄີຍໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກຜູ່ອື່ນນັ້ນງາຍ  ການເກີດມາເປັນມະນຸດຕ້ອງມີນໍ້າໃຈແນ່ ເປັນໃຫ້ລາວ ເພື່ອໃຫ້ລາວ ເພາະທ່ານເປັນລາວ!!!

ຂຽນໂດຍລູກຫລານລາວ.-- Edited by samakomlao on Friday 14th of May 2010 01:09:31 PM


ທ່ານເວົ້າບໍ່ຖືກ ຄົນເຮົາມັນຕ້ອງມີຖືກກັນແລະຜີດກັນມັນຈັ່ງມ່ວນ ເວົ້າງ່າຍໆເອົາແບບສະອື້ນໄປເລີຍມັນຈັ່ງຄັກ __________________
Page 1 of 1  sorted by
Quick Reply

Please log in to post quick replies.

Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard